Szervezetünk a CIVIL-2011-B Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására meghívásos és nyíl pályázat formájában támogatást nyert a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET-től. Szervezetünk összesen 6.870.060 Ft működési támogatást kapott. A projekt a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.
A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület az ÉTA Országos Szövetség tagszervezete. Az ÉTA Országos Szövetség támogatója szervezetünknek.
ÉTA Országos Szövetség honlapja: www.eta-szov.hu
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület


ÉTA - SZAKMAI ÉS FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

NÉGY „E” - Együttérzés, egyetértés, együttgondolkodás, együttcselekvés

Kedvezményezett neve: Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

Projekt címe: Négy „E” - Együttérzés, egyetértés, együttgondolkodás, együttcselekvés

Szerződött támogatás összege: 38.687.742 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt ben a Békés megyében élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti valamint a 60 év feletti a hátrányos helyzetű, és sérült személyek számára szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait fejleszti a célcsoport tagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét és képességét, segíti a társadalmi felzárkóztatásukat és növeli a kreatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 01. 01.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.1-15-2016-00131

 

Nemzeti Tehetség Program: NTP-TPF-MPA-12-018
A 30 órás képzés során 15 munkatársunk olyan új információkhoz jutott, melyek segítségével megismertek praktikus módszereket, eszközöket.


Így hosszú távra kidolgozhatják a tehetséggondozás kereteit.


Az elméleti és gyakorlati képzéseken nem csak ismeretbővítés történt, hanem rajz és kézműves technikák, valamint népi mesterségek kipróbálására is sor kerülhetett.


A pályázaton elnyert 1.000.0000 Ft támogatás színvonalas képzéshez jutatta a résztvevőket.

NTP-FTP-16-0017

Az NTP-FTP-16-0017 pályázat a Nemzeti Tehetség Program jóvoltából valósult meg. A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület "Lépegető" Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskolája 1.306.000 Ft pályázati támogatást kapott az "Itt a két kezem..." - Komplex tehetséggondozó program fogyatékossággal élő tehetségígéreteknek. című pályázat keretén belül. A pályázatban sikerült szövéshez és agyagozáshoz szükséges eszközöket beszereznünk, valamint a fiatalok elsajátíthatták ezen mesterségek alapjait.


Újság

Plakát

Kiadvány

Sérültek és épek közösségi kapcsolatainak erősítése önkéntesek bevonásával

Kedvezményezett neve: Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

Projekt címe: Sérültek és épek közösségi kapcsolatainak erősítése önkéntesek bevonásával

Szerződött támogatás összege: 24.901.782 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Tevékenységeink magukba foglalják, a család szülői, életvezetési és egészségfejlesztési valamint mentális egészséggel összefüggő támogató szolgáltatásokat és a foglalkoztatást, elhelyezkedést segítő személyre szabott tréningeket.

 

Családbarát jellegű kezdeményezések, programok, támogató és tanácsadó szolgáltatások, valamint és képzések csoportfoglalkoztatások útján erősítik a helyi a közösség tagjai közötti összefogást, a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet, a gyermekvállalás, és gyermeknevelés fontosságának tudatosítását.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 06. 30.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00509