Szervezetünk a CIVIL-2011-B Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására meghívásos és nyíl pályázat formájában támogatást nyert a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET-től. Szervezetünk összesen 6.870.060 Ft működési támogatást kapott. A projekt a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület


Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Megosztani kívánt „ jó gyakorlatok”

 

 

  • Helyi tanterv

Nevelési- oktatási módszertani modellek közül kiemelkedik a helyi tanterv, melyet a nevelőtestület a NAT és „A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának irányelvei” alapján alkotott meg.

 

  • „Zöldike” környezetismereti program

A program összeállításakor munkaközösségünk figyelembe vette az egyéni szükségleteken kívül a helyi környezeti sajátosságokat is és kapcsolódva az egészségneveléshez és a környezetismerethez.

 

  • Pályázatok

Az iskolában tanuló tehetséggondozását céloztuk meg különböző pályázatok elkészítésével. Ezek közül legsikeresebb volt a Nemzeti Tehetségprogramban való részvételi lehetőség, melyet az Emberei Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és Oktatáskutató Fejlesztő Intézet írt ki.

 

  • „Itt a két kezem” jótékonysági est

Civil fenntartású iskola lévén minden lehetőséget ki kell használnunk annak érdekében, hogy meg tudjuk újítani a fejlesztő eszközöket és az élhető, nyugodt környezetet.

 

  • Kutatási eredmény közreadása

Útkeresés a minőségi fejlesztő iskolai ellátáshoz

 

 

 

Az intézményi kapcsolattartó neve, elérhetőségei:

Név: Berke Istvánné intézményvezető

 Elérhetőségei:

-         Telefon: 06-66/476-740, 06-20/991-2850

-         E-mail: info@vsgye.hu