Szervezetünk a CIVIL-2011-B Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására meghívásos és nyíl pályázat formájában támogatást nyert a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET-től. Szervezetünk összesen 6.870.060 Ft működési támogatást kapott. A projekt a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület


NÉGY „E” - Együttérzés, egyetértés, együttgondolkodás, együttcselekvés

Kedvezményezett neve: Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

Projekt címe: Négy „E” - Együttérzés, egyetértés, együttgondolkodás, együttcselekvés

Szerződött támogatás összege: 38.687.742 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt ben a Békés megyében élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti valamint a 60 év feletti a hátrányos helyzetű, és sérült személyek számára szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait fejleszti a célcsoport tagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét és képességét, segíti a társadalmi felzárkóztatásukat és növeli a kreatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 01. 01.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.1-15-2016-00131