Szervezetünk a CIVIL-2011-B Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására meghívásos és nyíl pályázat formájában támogatást nyert a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET-től. Szervezetünk összesen 6.870.060 Ft működési támogatást kapott. A projekt a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.
A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület az ÉTA Országos Szövetség tagszervezete. Az ÉTA Országos Szövetség támogatója szervezetünknek.
ÉTA Országos Szövetség honlapja: www.eta-szov.hu
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület


Egyesület bemutatása

Kezdetek

 

1992-ben néhány Vésztőn érettségizett diák elhatározta Egyesületünk megalapítását, azzal a nemes céllal, hogy a különböző betegségben szenvedő gyermekeket segítse.

Kezdetben hétvégi szabadidős programokat szerveztünk a gyermekeknek, a családok életét tanácsadással segítettük. Sikeres pályázatoknak köszönhetően heti rendszerességgel utazó gyógypedagógust, logopédust és gyógytornászt alkalmaztunk.

Később igény merült fel állandó hely kialakítására és a mindennapos terápiás szolgáltatások biztosítására. Szülők összefogásával, szakemberek és Vésztő Város Önkormányzatának támogatásával, valamint a Szabó Pál Általános Iskola segítségével beindulhatott a középsúlyosan értelmileg akadályozott és autista gyermekek iskolai életmódra való felkészítése. Az önkormányzattól kapott épületet sikerült otthonossá tenni, s a legszükségesebb terápiás eszközöket beszerezni.

Hosszú, kitartó munkával, pályázatok írásával ingatlanokat vásároltunk és új szolgáltatásokat indítottunk be.

Mára már a környező településekről (Békés, Bélmegyer, Biharugra, Csökmő, Körösújfalu, Körösnagyharsány, Okány, Szeghalom) is érkeznek a fiatalok az intézményeinkbe.

Ebben a térségben civil szervezetünk egyedülálló és példaértékű ellátást biztosít a különböző fogyatékossággal élő fiataloknak.

Életünk:

Érdekképviselet, információk nyújtása, személyi segítés, szállítás biztosítása Támogató Szolgálatunk működtetésével  

Rendszeres egyéni és csoportos fejlesztés, terápiás lehetőségekkel (zene, gyógytorna, lovaglás, snoozelen szoba, stb.)

Találkozók szülőknek, szakembereknek

Értelmes munkalehetőségek a szociális foglalkoztatás keretében

Kedves, családias lakhatás biztosítása a Csillagház Lakóotthonban (18 férőhelyes)

Eszközök biztosítása, kölcsönzési lehetőség

Integráció elősegítése, kapcsolatépítés a szűkebb és tágabb környezettel

Nappali Intézmény (24 férőhelyes) szolgáltatásai

Kellemes közösségi programok (kirándulás, színház, túra, versek, táborok)Szolgáltatásaink jellemzői:

a Fogyatékosok Nappali Intézményének 

 működésével jelentősen segíteni tudjuk azoknak a szülőknek a helyzetét, akik családban nevelik sérült gyermekeiket. Nappali intézményünk 2 telephelyen 24 fővel működik, családias, falusi környezetben, az utcabeli lakóközösség teljes támogatásával.

Terápiás foglalkozások: zeneterápia, snooselen terápia, gyógylovaglás

Ellátottak száma: 24  fő

 

„Csillagház” Ápoló - Gondozó Lakóotthonunk 2005-ben nyitotta kapuit, 8 fő lakóval. Mára már újabb telephely kialakítását végeztük el, ahol még 10 lakót fogadtunk. Így összesen 18 fő fiatal él az ápoló-gondozó célú lakóotthonban. A fiatalok igen súlyos problémákkal érkeztek – viselkedés, egészség terén – ezért kiemelten kell kezelnünk a részükre elkezdett terápiák, fejlesztések folyamatos biztosítását. Ellátottak száma: 18 fő

 

Lépegető Fejlesztő Iskola – a nappali intézményen belül hoztuk létre 2010. szeptember 1-jén a fejlesztő iskolai és fejlesztő felkészítő csoportot, a szülők nagy örömére, de a gyerekek tekintetében is sikereket hozott az első év.

Ellátottak száma: 11fő

 

Támogató Szolgálatunk két 9 személyes mikro busszal és 4 szakképzett munkatárssal segíti az egészségügyi és szociális ellátó helyekre való eljutást. Személyi segítő szolgálatunk kapacitása gyakran nem elég a fogyatékos emberek életviteli és életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez.

Ellátottak száma: 55 fő

 

Intézményen belüli szociális foglalkoztatásban 12 fő vesz részt. Az előző évi sikeres pályázatnak köszönhetően be tudtuk fejezni a Mini Majorság építését, amely hosszabb távra munkalehetőséget biztosított a fiatalok számára. Itt a következő munkafolyamatokat végzik: növénytermesztés, parkgondozás, állatgondozás, konyhai kisegítés, agyagozás, szövés.