Szervezetünk a CIVIL-2011-B Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására meghívásos és nyíl pályázat formájában támogatást nyert a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET-től. Szervezetünk összesen 6.870.060 Ft működési támogatást kapott. A projekt a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.
A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület az ÉTA Országos Szövetség tagszervezete. Az ÉTA Országos Szövetség támogatója szervezetünknek.
ÉTA Országos Szövetség honlapja: www.eta-szov.hu
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület


LÉPEGETŐ Fejlesztő Iskola bemutatása

Egyesületünk küldetésként vállalt feladata, hogy a Vésztőn és a kistérségben élő valamilyen értelmi vagy halmozott sérüléssel élő gyermekek mindennapjait megkönnyítse. A Fogyatékosok Nappali Intézményének segítségével már több éve támogatjuk a tanköteles korú gyermekek terápiás foglalkoztatásokra való eljutását.

2010-ben szülők kérésére, szakemberek tanácsára és az egyesületi taggyűlés döntésével és egyetértésével hozzákezdtünk a "LÉPEGETŐ" Fejlesztő Iskola alapjainak lerakásához.

 

LÉPEGETŐ KIADVÁNY

 

A fejlesztő iskolai oktatás csoportjai:

 • Fejlesztő iskolai csoport (Cinege csoport)
 • Fejlesztő felkészítő csoport (Zöldike csoport)

Fejlesztő iskolai oktatásunk feladatai:

 • Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Mozgásfejlesztés terápiás eszközökkel
 • Speciális terápiák alkalmazása (snoozelen, zene, gyógylovaglás, stb.)

Kiemelt fejlesztési területek:

 • Érzelmi élet, szociális nevelés
 • Beszédfejlesztés
 • Alternatív és augmentatív kommunikáció
 • Szomatikus érzékelés fejlesztése
 • Mozgásnevelés
 • Esztétiaki nevelés
 • Környezeti nevelés (Zöldike program)
 • Önkiszolgálás

A fejlesztő iskola nem tagolódik évfolyamokra, de felépítésében az elért fejlettségi szakaszokra bontható (bevezető szakasz, alapozó szakasz, fejlesztő szakasz).

Óraszámok - foglalkozások

Foglalkozás Fogadás, babzsákozás Mozgásfejlesztés Önkiszolgálás Zöldike környezeti nevelés Zeneterápia
Heti óraszám 5 óra 5 óra 5 óra 4 óra 1 óra

Egyéni fejlesztési tervek:

 • A tanév 12. hetéig készítjük el
 • Figyelembe vesszük a diagnosztikus méréseket és a megfigyelő adatlapok összesítését

A tanév rendjébe kötődő alkalmak:

 • Tanévnyitó és záró ünnepségek
 • Mikulás, Farsang, Anyák napja
 • Szülői értekezletek, nyílt napok, fogadóórák
 • Gyermeknap
 • "LÉPEGETŐ" Családi nap
 • Erdei iskola
 • Nemzeti Ünnepek
 • Szülőklub
 • Szakkönyvek és fejlesztő eszközök kölcsönzése