Szervezetünk a CIVIL-2011-B Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására meghívásos és nyíl pályázat formájában támogatást nyert a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET-től. Szervezetünk összesen 6.870.060 Ft működési támogatást kapott. A projekt a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.
A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület az ÉTA Országos Szövetség tagszervezete. Az ÉTA Országos Szövetség támogatója szervezetünknek.
ÉTA Országos Szövetség honlapja: www.eta-szov.hu
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület


Támogató Szolgálat bemutatása

Szülői igényekre és kérésekre való tekintettel 2006. január 1-től beindítottuk a Támogató Szolgálatot, mely remélhetőleg hosszútávon minőségileg új lehetőséget jelent a rászoruló családoknak.

A Szolgálat elő kívánja segíteni a fogyatékos személyek integrációját a meglévő szociális-, család-, és gyermekvédelmi hálózatba, elősegítve ezzel a közösségi programokban való részvétel lehetőségét.

A szolgálat célja:

A fogyatékos személy saját lakóhelyén, illetve lakóhelyéhez közel eső rehabilitációs célú intézményébe való jutásának segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A szolgálat feladatai:

 • Vésztő város közigazgatási területén és a környező kisebb települések közül a Bélmegyeren és Körösújfaluban élő valamennyi rászoruló fogyatékos személy írásos tájékoztatása e lehetőségről.
 • Kapcsolattartás módja: Havonkénti tájékoztató. A Támogató Szolgálat vezetője köteles havonként egyszer, szükség esetén többször a település szociális osztályát tájékoztatni írásban vagy szóban.
 • Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt, a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez: például
  • alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátására
  • vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása,
  • otthoni felügyelet ellátása,
  • segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
  • közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében.
 • Információnyújtás tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése.
 • Szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése pl: szűrővizsgálatokra történő szállítás.
 • Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készségek- és képességfejlesztés megszervezése.
 • Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember éntudatának megerősítése.
 • Információs hálózat működtetése.
 • Érdekképviseleti szervezetekkel kapcsolattartás.
 • Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
 • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése.
 • A közösségi, a kulturális és szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése.
 • A társadalmi integráció elősegítése.
 • Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése.
 • A fogyatékkal élő személyek általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása