Szervezetünk a CIVIL-2011-B Fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek részére nappali és/vagy bentlakásos szociális ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók egyszeri kiegészítő támogatására meghívásos és nyíl pályázat formájában támogatást nyert a CÉHÁLÓZAT EGYESÜLET-től. Szervezetünk összesen 6.870.060 Ft működési támogatást kapott. A projekt a Magyar Kormány támogatásával valósult meg.
A Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület az ÉTA Országos Szövetség tagszervezete. Az ÉTA Országos Szövetség támogatója szervezetünknek.
ÉTA Országos Szövetség honlapja: www.eta-szov.hu
Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület


Fogyatékosok Nappali Intézményének bemutatása
Táncsics utca „Áldott, aki sohasem siettet,
és ezerszer áldott, aki nem veszi ki
a munkát a kezünkbol,
hogy megcsinálja helyettünk,
mert sokszor csak idore van szükségünk,
nem segítségre.”
Iparoskert

Egyesületünk 2002-ben azért hozta létre a Fogyatékosok Nappali Intézményét, hogy a tanköteles koron túli fiatalok és a rendszeres közoktatásban nem részesülők számára nyújtson mindennapos fejlesztést.

Az intézmény a meglévő egyéni képességek fejlettségi szintje mellett elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtésén fáradozik.

Az intézmény feladatai:

 • Minél önállóbb, mások segítségére egyre kevésbé szoruló fiatalok nevelése.
 • Sérült képességek kompenzálása.
 • A fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése.
 • Testi egészség megőrzése, erőnlét, állóképesség, egyénre szabott fejlesztése.
 • Hagyományok teremtése a szabadidő eltöltésére.

A fejlesztés területei

 • Szociális beilleszkedés (viselkedési szabályok, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés)
 • Szabadidő eltöltését szolgáló készségek tanítása (játékok, ünnepek, zeneterápia, gyógylovaglás, kirándulás, ...stb.)
 • Munkára nevelés (önállóság, önellátás, házimunkák, állatok gondozása, növényápolás, szövés, agyagozás, ...stb.)
Férőhelyek száma: 24 fő

A nappali intézmény célja, feladatai

Célja:A fogyatékos fiatalok képességszintjének megfelelő szociális viselkedés és az ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása.

Feladatai:

 • Minél önállóbb, mások segítésére egyre kevésbé szoruló fiatalok nevelése.
 • Sérült képességek kompenzálása.
 • A fejlődésben elmaradott készségek habilitációs fejlesztése.
 • Testi egészség megóvása, erőnlét, állóképesség, ügyesség egyénre szabott fejlesztése.
 • Hagyományok teremtése a szabadidő eltöltésére.

A fejlesztés fő területei

Szociális beilleszkedés tanítása

 • Elemi viselkedési szabályok
 • Utánzás tanítása
 • Másik emberhez való alkalmazkodás
 • Személyi adatok
 • Köszönés, kapcsolattartás, stb.

Szabadidő eltöltését szolgáló készségek tanítása

 • Közös játékok
 • Hagyományok, ünnepek
 • Kirándulás, sport stb.

Munkára nevelés

 • Szociális készségek fejlesztése
 • Önellátásra, önállóságra szoktatás
 • Kisebb házimunkák
 • Állatok gondozása
 • Növényápolás, stb.

A Nappali Intézményben nemcsak Vésztőről, hanem a környező településekről is érkezik fiatal illetve gyermek (Körösújfalu, Körösnagyharsány, Biharugra, Szeghalom, Csökmő, Bélmegyer).

Az intézmény működésének feladata:

 1. Nyolc órás ellátás biztosítása halmozottan fogyatékosok számára.
 2. Megfelelő szakemberekből álló team biztosításával színvonalas szolgáltatás nyújtása.
 3. A sérüléshez igazodó környezet kialakítása.
 4. Zavaró vagy veszélyes viselkedésformák kialakítása.
 5. Az alkalmazkodás segítése különböző helyzetekben.
 6. Az elmaradások kompenzálása a következő területeken:
  • Szociális készségek
  • Kommunikáció
  • Kognitív készségek
  • Szenzomotoros készségek
  • Elemi pszichoszomatikus funkciók

Biztosított szolgáltatások formái

 1. Mindennapos ellátás
  • A fogyatékossághoz alkalmazkodó fizikai környezet kialakításával a biztonságérzet erősítése.)
 2. Mentális gondozás
  • Tágabb és szűkebb környezethez való alkalmazkodás segítése
  • Krízishelyzetek megelőzése, kezelése.
  • Lelki sérülések gondozása.
 3. Egészségügyi ellátás
  • Az egészséges életmód kialakítása, helyes táplálkozás rendszeres mozgás segítése.
 4. Foglalkoztatás
  • A gondozott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása, érdeklődésének megfelelő szellemi és fizikai tevékenység végzésére való ösztönzés.
  Ennek keretében:
  • Egésznapos tevékenységek (műhelymunkák, szövéshez, agyagozáshoz kapcsolódóan, házi munkák, ételkészítés gyakorlása, állatok etetése, növények ápolása)
  • Differenciáltan szervezett egyéni fejlesztés és egyéni megsegítés, egyéni fejlesztési tervek alapján.

A biztosított szolgáltatások rendszeressége

Biztosított szolgáltatások megnevezése Rendszeresség
Mindennapos ellátás (Mentális gondozás, egészségügyi ellátás) 8 – 16 óráig
Foglalkoztatás, műhelymunkák
 • szövés
Napi 2 óra
 • agyagozás
Heti 3 óra
 • állatok gondozása
Napi 2 óra
 • növényápolás
Napi 1 óra
 • egyéni fejlesztés
Napi 2 óra
 • zeneterápia
Heti 1 óra
 • gyógylovaglás
Heti 2 óra
 • drámaterápia
Heti 1 óra
 • kirándulás
Havi 1 alkalom
 • színházlátogatás
Havi 1 alkalom
 • táborozás
Évente 1 alkalom
 • ünnepek (születésnapok, névnapok)
Aktuális időpont
 • kulturális szemlén való szereplések
Negyedévente
 • Klubfoglalkozások kortárs fiatalokkal
Havi 1 alkalom